Aveți întrebări?     0742.101.830 | 0725.683.369

Proiectarea sistemului de securitate

In urma etapei de consultanta, in care a fost identificat obiectivul si necesitatile de siguranta pentru acesta, este intocmita documentatia tehnico-economica. Baza documentului de proiectare este riscul pentru care se doreste a fi instalat sistemul de securitate.

Conceptul de protectie la risc se refera la proiectul sistemelor de alarma sau la proiectul sistemelor de detectie incendiu, in functie de rezultatele obtinute in prima etapa de consultanta. In urma analizei de risc sunt stabilite masurile, tehnicile, procedeele si organizarea instalatiilor sistemelor de alarma impotriva efractiei sau a instalatiilor de semnalizare a incendiilor.

Cadrul legal al organizarii securitatii unui obiectiv

La aceasta data, pe plan intern cadrul legal de asigurare a protectiei obiectivelor, datelor cu caracter de importanta nationala si a informatiilor clasificate este stabilit prin reglementarile continute in legea 333/2003, Legea 182/2002, HG585/2002 si HG781/2002, in care se precizeaza cerintele de realizare a securitatii, atat cele legale cat si cadrul de relatii contractuale intre detinatorii de bunuri, valori, informatii clasificate si partenerii care deruleaza activitati ce presupun accesul la acestea.

Proiectarea sistemelor are in vedere respectarea Normelor Tehnice privind proiectarea si realizarea sistemelor tehnice de protectie si de alarmare impotriva efractiei reglementate de H.G. 301/2002, in conformitate cu prevederile legii 333 din 08.07.2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, si Normativul I 18/2-2002, privind proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarma impotriva efractiei din cladiri.

Pentru sistemele de detectie a incendiilor, proiectarea se executa in conformitate cu prevederile Legii 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, Normativ P118/2015, Standard “SR EN-54 Sisteme de detectie si semnalizare la incendiu SREN 54-1; SREN 54-2”, Normativ privind inspectia si intretinerea sistemelor de detectare si alarmare la incendiu TS54-14, Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor 163/28.02.2007, publicat in M.O. 216/29.03.2007 si NP086/2005

Life Lock Security Network - Avem grija de clientii nostri